IZMJEŠTANJE I MARKIRANJE JEDNOG DIJELA BORINE STAZE

U vrijeme kad više niko živ ne čisti staze, Hazim i Pilja, uporno čiste, obilježavaju, markiraju staze i to za sve, ne samo planinare nego i obične ljude koji vole prirodu. Njih dvojica gdje prođu, može svako bezbjedno hodati, takvih entuzijasta gotvo da više i nema.. a ovaj put u pomoć im je došao i naš vrijedni Ivelja. 09.12.2022. Konjuh sektor Stupari.Otvrena je nova staza, sa Rimske kapije do Gravišta, gdje se spaja sa Borinom stazom i nastavlja put prema Bandijeri.

Staza je pročišćena i označena u dužini cca 1000m.

Staza je dobro označena, tako da vam ne treba vodič.

Učesnici na uređenju staze:Pilja, Ivelja i Hazim.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: