UPOZNATI PRENJ PLANINU – BOSANSKOHERCEGOVAČKA HIMALAJA 

IDEMO LI ?

 

UPOZNATI PRENJ PLANINU – BOSANSKOHERCEGOVAČKA HIMALAJA

 

Godinama uzastopno u povodu nastupanja kalendarske zime, PD Konjuh Tuzla realizujući godišnji plan aktivnosti za 2022 godinu, organizuje zimski uspon na Prenj planinu.

Ovisno o vremenskim uvjetima mogućnost dvije varijante uspona.

 

VARIJANTA 1:

Uspon do Planinarskog skloništa Jezerce (1650 mnv) uz prenoćištem, Nastavak uspona na vrh Zelena Glava (2103 mnv) ili vrh Otiš (2098 mnv) ili

 

VARIJANTA 2:

Uspon iz grada Konjic (cca 270 mnv), do Planinarskog doma Senad Muhibić – Dundo, Rapte (1406 mnv), gdje će biti rezervisano prenoćište. Nastavak uspona na vrh Velika Kapa (2004 mnv)

 

Uspon je planiran za dane 24.12. (subota) i 25.12. 2022. (nedjelja).

 

Organizator i vodić izleta:

Dževad Bektašević –

tel. +387 61 13 48 94

email: dzevad.bektasevic2@gmail.com

 

PLAN AKTIVNOSTI:

 

Subota – 24.12.2022

 

Polazak u 05:00 sati ispred hotela Tuzla, pravcem Živinice – Kladanj – Olovo – Semizovac – A-1 – Konjic – Bijela.

 

VARIJANTA 1:

 

Očekivani dolazak iza 08.sati, na lokaciju Bijela (Konjička Bijela cca 530 mnv) parking ispred napuštenog objekta pilane.

 

Cca 09.sati – ulazak u označenu planinarsku stazu, kretajući se makadamskim putem blagim usponom prema lokaciji Rakov Laz – raskrsnica, (desno put vodi prema Planinarskom domu Rapte). Nastavljamo ljevo kroz bukovu šumu, usponom prema kuluaru Ploča, dalje podno vrhova Zubac i Osobac u pravcu Skoka. Nastavljamo zapadno prema Planinarskom skloništu Jezerce (1650 mnv), gdje je planirano prenoćište.

Po dolasku do skloništa Jezerce, izvršit će se pripreme za prenoćište (obezbijedjenje ogrijeva, vode, priprema individualne i kolektivne opreme za završni uspon planiran za nedelju).

 

Dužina kretanja cca 6 sati, sa visinskim usponom cca 1100 m, na kondiciono teškoj i tehnički zahtijevnoj stazi.

 

Ovisno o vremenskim uvijetima i psihofizičkom stanju učesnika nakon odmora mogućnost organizovanog uspona na vrh Taraš (1733 mnv) sa kojeg se pruža pogled na grad Konjic i kotlinu Bijele.

 

VARIJANTA 2:

 

Uspon započinjemo iz grada Konjic (cca 280 mnv) kretajući se označenom planinarskom stazom koja vodi kroz naselja Varda, Pomol i Zabrđe, i nosi naziv Osman Trnka, pored izvora Lijevana voda u čijoj neposrednoj blizini se nalazi istoimeni Planinarski dom (1001 mnv) poznat medju planinarima/kama Dom na Ljubini. Uspon dalje nastavljamo do Planinarskog doma Senad Muhibić – Dundo, Rapte (1406 mnv), gdje je rezervisano prenoćište.

Staza uspona, kondiciono izuzetno teška, tehnički nezahtijevna, dužinde cca 12 km i nadmorskom visinom većom od 1200 m.

 

Mogućnost organizovanja dodatnog prevoza na relaciji Konjic-Rapte-Konjic, ljudstva i ličnih stvari, ovisno o prohodnosti puta i vremenskim uvjetima.

 

Nedelja – 25.12. 2022

 

VARIJANTA 1:

 

Do 06.sati obaviti sve proprema za završni uspon ka vrhu Zelena Glava ili Otiš.

Sa lokacije Jezerce (1650 mnv) ulazak u stazu, kretanje prema vrhu Kopilica i Sedlu (cca 2000 mnv). Nastavak daljeg kretanja, ovisno o vremenskim uvjetima i psihofizičkom stanju učesnika, prema vrhu Zelena Glava (2103 mnv) ili vrhu Otiš (2098 mnv).

Do 12 sati izvršiti povratak stazom uspona do Planinarskog skloništa Jezerce.

Nakon odmora i pakovanja opreme, povratak prema polaznoj poziciji uspona, uz očekivani dolazak cca 16 sati u naselje Bijela.

Vrijeme kretanja cca 9 sati, sa ukupnim usponom 600 mnv i spuštanjem cca 1700 mnv.

 

VARIJANTA 2:

 

Do 06.sati obaviti sve proprema za završni uspon ka vrhu Velika Kapa.

Sa lokacije Rapte (1406 mnv) kretanje prema prevoju Konjičke Bjelašnice, dalje grebenom usponom prema vrhu Velika Kapa (2004 mnv). Po uspiješnom ispenjavanju vrha, dovoljno vremena za odmor. Povratak stazom uspona prema lokaciji Rapte.

Odmor i pakovanje opreme te nastavak kretanja prema gradu Konjic uz očekivani dolazak cca 16. sati.

 

OCJENA KONDICIONE I TEHNIČKE ZAHTIJEVNOSTI DVODNEVNOG USPONA:

 

K4 – IZRAZITO TEŠKO

Izrazito teška tura čije je trajanje hoda duže od 9 sati može sadržavati višekratne strme i

dugotrajne uspone. Visinska razlika je veća od 1200 metara.

 

T4 – VRLO ZAHTJEVNO

Pri kretanju se služimo i rukama, obavezno je samosiguranje i upotreba kaciga, a zimi cepina i dereza. Trasa sadrži opasne dionice na kojima nije postavljeno osiguranje i da bi h se savladalo, potrebno je znanje i vještina u samoosiguravanju. Trasa je svojim položajem opasna (udari vjetra, sunce, lavinsko područje itd).

 

/ procjena kondicione i tehničke zahtjevnosti, Renato Milovski, pl. vodič ABD -UIAA License/

 

Cca 17 sati, vožnja uz očekivani povratak u Tuzlu cca 21 sat.

 

POTREBNA LIČNA OPREMA:

 

 • planinarska oprema za dvodnevni uspon sa spavanjem u planinarskom skloništu ili prostorijama planinarskog doma,

 • vreća za spavanje na temperaturi cca – 5 C,

 • podmetač za spavanje,

 • čeona lampa, sa rezervnim baterijama,

 • gojzerice planinarske (vodonepropusne) sa mogućnošću postavljanja dereza na iste,

 • dereze prilagođene vrsti gojzerica,

 • slojevita odjeća sa rezervom za 2-3 presvlačenja,

 • sigurnosni pojas,

 • prusik (6 m x 6 mm) + 2 karabinera,

 • sigurnosna planinarska kaciga,

 • zaštita od hladnoće, snjega, kiše, vjetra , sunca i dr.

 • planinarski štapovi,

 • cepin,

 • gamašne,

 • ruksak sa dovoljnim količinama hrane ,energetskim tablama, svježim ili sušenim voćem za dvodnevni boravak u planini, dovoljne količine tečnosti i toplog napitka min. 2 litra,

 • svijeće sa upaljačem,

 • lična prva pomoć,

 • sva druga lična oprema po slobodnoim izboru.

 

KOLEKTIVNA OPREMA:

 • uže penjačko 60 70 m debljine 9-10,5 mm

 • vodićko uže dužine 20m do 30 m – debljina 8 mm, 1 kom na 3 učesnika

 • snježni klinovi 4-5 kom,

 • primus sa rezervnim punjenjem 1 kom na 3 učesnika,

 • lopata planinarska,

 • i druga kolektivna oprema po slobodnom izboru

 

POTREBNI DOKUMENTI:

 • lična karta,

 • zdravstvena knjižica,

 • važeća planinarska iskaznica.

 

PLAĆANJE:

 

Cjena aranžmana bit će formirana na osnovu broja prijava.

U cjenu aranžmana će biti uračunate usluge organizovanog prevoza na opisane destinacije, vođenja uspona na planirane destinacije na Prenj planini, uz mogućnot dodatnog angažovanja dodatnog prevoza na relaciji Konjic-Rapte-Konjic.

 

OBAVEZNA PRIJAVA VODIĆU NAJKASNIJE DO 23.12.2022 GODINE.

UZ PRIJAVU OBAVEZNA UPLATA AKONTACIJE OD 50.KM.

 

Prijavom na pohod, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove za sigurno sudjelovanje na istom, da prihvata plan i program uspona te da posjeduje ispravnu navedenu ličnu i tehničku opremu.

 

Organizator i vodić zadržava pravo izmjene i dopune plana, koji može biti prilagođen meterološkim uvjetima i psihofizičkom stanju učesnika.

 

P L A N I S P I S A O :

Dževad Bektašević

Planinarski vodić MB125

PS FBIH/PD Konjuh Tuzla

Leave a Reply

%d bloggers like this: