Obaveze učesnika akcije/pohoda

outdoor, forest, backpacker-1844275.jpg
  • Po objavljivanju plana izvođenja akcije/pohoda, procjenjuje svoju sposobnost (zdravstvenu i kondicionu) postavljenim zahtjevima.
  • Dužan je da sam izvrši zdravstveni pregled bar jedanput godišnje, prije početaka sezone.
  • Učesnik akcije/pohoda treba da teži postepenosti tj. da ide od lakših ka težim akcijama/pohodima, a da se stručno usavršava na kursevima koji se organizuju u okviru planinarske organizacije.
  • Planinarsku legitimaciju obavezno nosi na svaku akciju/pohod.
  • Od polaska do povratka strogo vodi računa da se u odnosu na sve učesnike akcije/pohoda, a posebno u odnosu na vođu puta pridržava pravila ponašanja planinara, imajući u vidu da je vođa puta zakonski (čak krivično) odgovoran za realizaciju akcije/pohoda u cjelini, ali da vođa nije odgovoran za posljedice zbog lošeg ponašanja učesnika
  • Sve što smatra da nije u redu u pogledu odnosa vođe puta prema učesnicima akcije/pohoda ili učesnika akcije/pohoda međusobno može i treba da se raspravi PO POVRTATKU, na sjednici UO Društva i/ili javno na sastanku sa članstvom, ali uz činjenice i argumente. Ukoliko UO traži pismeno izjašnjavanje o predmetnom slučaju, učesnik akcije/pohoda je obavezan da to učini.
%d bloggers like this: