PLANINARSKA TRANSVERZALA "PUT SREBRENIČKE POVELJE"

UVOD

„Srebrenička povelja“ je dokument kojim kralj Stjepan II Kotromanić, daje Dubrovačkoj državi dio Dalmacije od Lovišta (Pelješac) pa sve do Prevlake uključujući ostrva i dio priobalnog pojasa. Ova odluka napisana je u tada najutvrđenijem srednjevjekovnom gradu „Srebreniku“.

Povodom tog istorijskog trenutka i njegovog daljeg uticaja na budućnost Bosne i Hercegovine, došlo se na ideju izrade planinarske transverzale „Put Srebreničke povelje“. Trasa transverzale ide od starog grada „Srebrenika“ do Neuma kao onog dijela ondašnje Bosne koji je do danas sačuvan kao bosanska teritorija. Trasiranje ima veliki značaj ne samo za planinare već je to veliki turistički projekat. Sa malo ulaganja, nudimo široj klijenteli dio bosanske historije, geografije, prirodnih ljepota, planinarenja, bosanske kuhinje, narodnih običaja, bosanske arhitekture, seoske domaće hrane, čistih voda i zraka i mirisnih šuma. Transverzala povezuje sjever i jug naše države i ima veliki uticaj na razvoj turizma uopšte. Transverzala prolazi kroz značajna ali zaboravljena mjesta. 

Utiče na razvoj ruralnih područja. Smještajni kapaciteti izvan velikih gradova će biti značajnije iskorišteni.

Planinarska društva, učesnici na izradi dionice Srebrenik – Krivaja su:

– PD „Majevica“ Srebrenik

– PD „Konjuh“ Tuzla

– PD „Poštar“ Tuzla

– PD „Drenik“ Živinice

– PD „Miljkovac“ Kladanj

– PD „Varda“ Banovići

STANJE UREĐENOSTI TRANSVERZALE

Transverezala je do 2019. godine potpuno izmarkirana na dionici Srebrenik – Krivaja, iako ima još mnogo posla oko održavanja, uređenja i popravki. Počelo se raditi 2009. godine. Pored prve dionice, jedan dio transverzale je izmarkiran na Planini Zvijezdi, od Buka preko Jelaški do Lipovog dola, i dalje je idejno definisana preko Duboštice, Pogara prema Bobovcu. Od Bobovca ide na Perun, Vareš, Bijambare, Sarajevski Ozren, Čavljak i Sarajevo, i dalje preko Igmana, Bjelašnice, Prenja, Veleža, pored Mostara, Bune, Blagaja, Stoca i Hutova do Neuma. Prvi radovi su se odvijali na trasiranju staze, poslije toga od 2010-2015. godine radilo se na čiščenju i markiranju. U periodu 2013 – 2015. godina, postavljeni su putokazi na kritičnim raskrsnicama i najvažnijim kontrolnim tačkama. U periodu od 2015 do 2017. godine nastavljeno je sa označavanjem kontrolnih tačaka, uređenju i ispravljanju staze na pojedinim etapama. Od 2017. do 2018. godine urađen je dnevnik transverzale i matične knjige  i na taj način transverzala puštena u  funkciju.  U 2019. godini urađen je Pravilnik o organizaciji, uređenju, održavanju, markiranju i upotrebi transverzale.

Izrađene su značke transverazle i dnevnik za dionicu Srebrenik – Krivaja. Značka transverzale je trofej koji se dobiva nakon što učesnik dokaže da je stupio na sve kontrolne tačke, odnosno prošao dionicu transverzale. U dnevniku transverzale se vodi evidencija o prolasku pojedinih etapa odnosno kontrolnih tačaka. Svaka kontrolna tačka mora biti ovjerena od strane nadležne osobe iz planinarskog društva.

KONTROLNE TAČKE

1. ETAPA

KT: Stari grad “Srebrenik”
KT: Pl. dom Lipici
KT: Partiz.spomenik Petru Kaurinoviću
KT: Osmanova voda
KT: Sulejmanova voda
KT: Okresanica
KT: Suha česma
KT: Prokop
KT: Operkovica
KT: Tromeđa
KT: Stublić
KT: Zeleni kamen

2. ETAPA

KT: Zeleni kamen
KT: Zborište
KT: Mali kik
KT: Crkvena ćuprija
KT: Breške
KT: Visoko brdo
KT: Karaula
KT: Partiz. spomenik za Oblasni štab
KT: Slana Banja

3. ETAPA

KT: Slana Banja
KT: Spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću
KT: Tuzlanska kapija
KT: Trg slobode
KT: Ilinčica
KT: Pl. domVršani
KT: Šiljci
KT: Bjeljevine
KT: Vukovije donje

4. ETAPA
KT: Juroševića most
KT: Zenunovački slapovi
KT: Pl. dom Njivice
KT: Božika
KT: Suho drvlje
KT: Butkovski krš
KT: Trošni kamen
KT: Miljkovac
KT: Široka ravan
KT: Pl. dom Javorje

5. ETAPA

KT: Pl. dom Javorje
KT: Široka ravan
KT: Sarijino korito
KT: Pl. dom Obli vrh
KT: Čemerika
KT: Konjuščić
KT: Konjuh
KT: Pl. dom Zobik

6. ETAPA

KT: Pl. dom Zobik
KT: Zidine
KT: Barice
KT: Konjuh
KT: Pl. dom Zobik

7. ETAPA

KT: Pl. dom Zobik
KT: Zidine
KT: Barice
KT: Brezinska kosa
KT: Modra ploča
KT: Zerinska kosa
KT: Buk

OPIS ETAPA

1. ETAPA: 

Polazi od starog grada Srebrenika, preko pl. doma na Lipicima, zatim preko Majevice i to  tačaka: partizanski spomenik Petru Kaurinoviću, Osmanova i Sulejmanova voda, Okresanica, Suha Česma, Propkop, Operkovica, Stublić do Zelenog kamena. Na Zelenom kamenu se gradi pl. dom. Vrijeme hodanja 630. Ova etapa se može preći u više kraćih podetapa: Srebrenik – Lipici (100), Lipici – Prokop (230), Prokop – Zeleni kamen (300). Cijela etapa je pogodna za vožnju brdskim biciklom. Na ključnim raskrsnicama su postavljeni putokazi. Staza je lagana. Postoji voda na plan. domovima, Osmanovoj i Suljemanovoj vodi. Na Lipicima se može prespavati sa odmorom petak – nedjelja. Na etapi dominira vrh Okresanica sa 815 mnv. Stari grad Srebrenik je otvoren za posjetu svaki dan, radno vrijeme od 8-16. Plaća se ulaznica od 1,00 KM.  Ovu etapu održava i uređuje PD “Majevica” Srebrenik do Tromeđe a od Tromeđe do Zelenog kamena PD “Poštar” Tuzla.

 

2 .ETAPA:

 Polazi od Zelenog kamena (656 mnv), iznad sela G. Obodnica, i ide preko kontrolnih tačaka: Zborište, Mali Kik, Crkvena Ćuprija, Breške, Tisovac, Visoko brdo, Karaula, Spomenik Oblasnom partizanskom odredu na Kozlovcu do Tuzle (Slana Banja). Vrijeme hodanja 500. Može se preći u podetapama Z. Kamen – Breške 200i Breške – Tuzla 300. Etapa je pogodna za vožnju brdskim biciklom, sa poteškoćama od M. Kika do Crkvene ćuprije. Staza je lagana. Na ključnim raskrsnicama su postavljeni putokazi. Na stazi ima voda u Breškama, od crkve 200 m stazom – asfaltom na jug. Katolička župna crkva –  franjevački samostan u Breškama datira još iz srednjeg vijeka. Ova staza djelimično predstavlja staru putnu komunikaciju Tuzla – Brčko. U Tuzli, na Slanoj Banji se nalazi kompleks Panonskih jezera sa slanom vodom za plivanje u ljetnom periodu. Ovdje su sahranjeni omladinci poginuli 1995. godine od granate na tuzlanskoj kapiji, njih 71. Slana Banja i Tuzla su poznati po slijeganju  terena, gdje mjereni intenzitet vertikalnog slijeganja usljed bušotinskog crpljenja soli iznosi oko 15 metara. U Tuzli se može pogledati Muzej Sjeveroistočne Bosne, Muzej solarstva, Galerija portreta, pozorišta, kina i posjetiti vjerski objekti i brojni restorani i hoteli. Najveći tržni centar Bingo-city nudi nezaboravnu priliku za šoping, a tu je i BKC sa brojnim kulturnim sadržajima. Manifestacija na otvorenom, Ljeto u Tuzli, nudi brojne kulturne sadržaje na Trgu slobode. Ovu etapu održava i uređuje PD “Poštar” iz Tuzle.

 

3. ETAPA: 

Polazi od Slanje Banje u Tuzli, pored pravoslavne crkve, i ide preko kontrolnih tačaka: Spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću, Tuzlanska kapija, Trg slobode, Ilinčica, Vršani, Šiljci, Bjeljevine do Vukovija donjih. Staza vodi od Trga slobode pored mosta “Kipovi” i Jalske džamije prema Ilinčici. Dio staze koji vodi kroz urbani dio grada nije markiran.  Na Ilinčici se skreće lijevo prema selu Orašje. Na istočnoj strani Orašja odvaja se staza prema pl. domu na Vršanima. Pl. dom na Vrašanima otvoren je vikendom. Na domu se može prespavati i boraviti vikendom. Nastavak staze vodi na istok pored vode zv. Zmajevac prema koti Šiljci i dalje na istok sve do Havine vode. Odatle staza skreće na jug prema području Bjeljevine. Staza izlazi u Vukovijama donjim. Vrijeme hodanja 630. Staza se može preći u podetapama Tuzla – Vršani (230) i Vršani-Vukovije (400). Ilinčica je poznato tuzlansko izletište odakle se vidi panorama Tuzle. Ovu etapu održava i uređuje PD “Konjuh” iz Tuzle.

 

4. ETAPA:

 

Polazi od ušća Zenunovačke  rijeke u Gostelju preko kontrolnih tačaka: Zenunovački slapovi, Pl. dom Njivice, Kočarin, Ravne klade, Božika, Suho drvlje, Butkovski krš,  Trošni kamen, Miljkovac, Široka ravan do pl.doma Javorje.  Staza vodi od Juroševića mosta u Đurđeviku, dolinom Zenunovačke rijeke. Stazom se dolazi do Zenunivačkih slapova i istoimene pećine, i dalje na Budakovački put. Istim putem se dolazi do planinarskog doma “Njivice”. Zenunovački slapovi sa pećinom predstavljaju sjevernu granicu bosankog krša i Dinarskog planinskog vijenca. Sa južne strane se nalazi Djedinska planina a sa sjevera prostrana Tuzlanska kotlina.  Pl. dom “Njivice” je otvoren preko vikenda sa mogućim spavanjem. Dalje, staza vodi preko Vidikovca, Kočarina i Ravnih klada do Božike, kao najvišeg vrha Djedinske planine. Od Božike staza vodi preko kontrolnih tačaka Suho drvlje, Butkovski krš, Trošni kamen, Miljkovac i Široka ravan. Na Širokoj ravni, postoji raskrsnica i skretanje lijevo za pl. dom Javorje  a desno za najviši vrh Konjuha i pl. dom Obli vrh. Vrijeme hodanja iznosi 1130. Staza se može preći u podetapama: Juroševića most – Njivice (230), Njivice – Javorje (900), kao i više podetapa između kontrolnih tačaka. Ovo je jedna od najdužih, ali najljepših etapa. Na Miljkovcu se nalazi partizanski spomenik iz NOB-a. Od Miljkovca do Široke ravni staza vodi ostacima rimske kaldrme. Duž staze nalaze se brojne kolonije stećaka. Na stazi od Božike do Široke ravni nema izvora vode, ali se na bliskoj udaljenosti od staze mogu naći izvori. Na pl. domu Javorje može se prespavati i boraviti u dane vikenda. Staza je srednje teška. Nije potrebna posebna planinarska oprema. Ne preporučuje se kretanje u zimskim uslovima, osim dobro organizovane grupe. Ovu etapu uređuje i održava više društava: PD “Drenik” Živinice, “Konjuh” Tuzla i “Miljkovac” Kladanj.

 

5. ETAPA: 

Polazi od pl. doma Javorje preko kontrolnih tačaka:  Široka ravan, Sarijino korito,  Čemerika, Konjuščić, Jelova  glava do Konjuha (1326 mnv).  Na sarijinom koritu postoji raskrsnica lijevo prema pl. domu Obli vrh, a desno prema kontrolnim tačkama. Na Sarijinom koritu postoji izvor pitke vode. Na vrhu Konjuha postoji raskrsnica. Desno, Kardeljevkom se može najbrže spustiti do pl. doma Zobik. Vrijeme hodanja od Javorja do vrha Konjuha je 600, a treba još 200do pl. doma Zobik, a odatle 50 minuta do Hotela Zlaća. Od vrha Konjuha može se nastaviti prema Baricama ili Zidinama gdje ima sklonište, a odatle prema pl. domu Zobik, spustiti se stazama: Djevojačkom, Jezerce ili Barić.  Staza je srednje teška. Konjuh (1326 mnv) je najviša kota istoimene planine. Ne preporučuje se kretanje u zimskim uslovima, osim dobro organizovane grupe. Ovu etapu održavaju i uređuju PD “Konjuh” Tuzla, “Miljkovac” Kladanj i “Varda” Banovići.

 

6. ETAPA: 

Predstavlja najkraću dionicu od vrha Konjuha do Barica, ali zbog nedostupne i udaljene putne komunikacije, predviđen je obilazak kružnom turom Zobik-Kardeljevka-Vrh Konjuha-Barice-Zidine-Zobik. Predstavlja srednje tešku do tešku stazu. Vrijeme kretanja 700. Ovu etapu održava i uređuje PD “Varda” Banovići.

 

7. ETAPA: 

Polazi od lokaliteta Barice, ali da bi se došlo do Barica, najkraći put je od pl. doma Zobik preko Zidina. Staza od Barica vodi preko kontrolnih tačaka: Privaja, Brezine, Modra ploča i Zerinska kosa, odakle se naglo spušta prema lokaciji Buk na Krivaji. Staza je teška. Vrijeme hodanja od Zobika do Krivaje je 900. Duž staze nema pitke vode. Ne preporučuje se kretanje u zimskim uslovima. Do staze nema pristup motornim vozilima. Treba se čuvati od poskoka. Ova etapa se poklapa sa Zelenom trasom Via Dinarica. Na Buku se tradicionalno u ljetno vrijeme organizje planinarski kamp u trajanju od 4 dana. Ovu etapu uređuje i održava PD “Konjuh” Tuzla.

PUT SREBRENIČKE POVELJE

PLAN POHODA ZA 2022. GODINU.

Plan pohoda je okvirni i podložen promjenama, a zavisi od organiztora. Detaljnije za svaki pohod, treba kontaktirati organizatora i pratiti objave.

DRUŠTVENI ZNAČAJ TRANSVERZALE "PUT SREBRENIČKE POVELJE"

Transverzala nije samo planinarska staza. Ona je idealna veza savremene Bosne i Hercegovine sa svojom 1000-godišnjom državnosti. Današnji mladi naraštaj ima priliku da prakticira patriotizam. Imamo mogućnost da i drugima koji dođu u Bosnu i Hercegovinu pokažemo našu historiju, geografiju, tradiciju ali i državu.

 Iako školska djeca uče historiju u redovnom programu, oni kao mladi ljudi ne mogu da potpuno shvate ulogu državnosti i njenu ulogu kroz sudbonosne događaje. Oni ne mogu da uče iz i od historije, iako fizički memorišu historijske činjenice. Transverzala nudi prakticiranje historije, a to je jednostavan i zabavan način kako se ne samo uči histoirija, već kako se uči iz histrorije za budućnost. 

Planinari u Jelaškama, u rodnom mjestu Fra Matije Divkovića

Tranverzala prolazi kroz Jelaške, rodno mjesto Fra Matije Divkovića, čovjeka koji je prvi napisao knjigu u BiH.

 Planinari na kontrolnoj tački “Stari grad Srebrenik”

Planinari kod Lipovog dola, na “putu soli i željeza”

Tekst spomenik na Miljkovcu (Konjuh) – kontrolna tačka

Spmenik na Miljkovcu – kontrolna tačka

Putokazi na Buku (Krivaja) – kontrolna tačka

 Stećak na Javorju – kontrolna tačka

U nastavku je nekoliko mogućnosti koje nudi transverazala.

Bosanska historija  

 • Geološka istorija:  Panonsko more, nastanak dinarida, formiranje rudnih tijela soli i uglja, nastanak pećina i krš
 • Neolit:  Neolitska naselja u Tuzli, Djevojačka pećina, Butmir i drugo
 • Rani vijek:  Rimski putevi, na trasi se nalazi put soli i željeza, Tuzla – Vareš.
 • Srednji vijek : Bobovac  i Gornji Srebrenik, Stećci na Djedinskoj planini, Konjuhu, Ozrenu, Radimlja kod Stoca itd., Srednjevjekovne crkve:  Breške, Olovo itd.
 • Turski  period:  G. Srebrenik, Tuzla, monumentalne džamije, dovišta, arhitektura
 • Novija istorija: Spomenici iz II svjetskog rata: na Majevici: Petar Kaurinović, Borić kod Tuzle: spomenik formiranju Majevičkog odreda, na Slanoj Banji u Tuzli: spomenik oslobodiocima Tuzle, na Miljkovcu na Konjuhu, spomenik palim borcima.

Bosanska geografija

 • Planine: Majevica, Djedinska planina, Konjuh, Zvijezda, Ozren (sar), Igman, Bjelašnica, Prenj, Velež
 • Rijeke:  Krivaja, Bosna, Neretva, Buna,   i druge manje  (rafting, ribarenje, plivanje)
 • Jezera:  Panonska,  Modrac, Boračko, Jablaničko, Hutovo blato
 • Gradovi:  Srebrenik, Tuzla, Živinice, Olovo, Vareš,  Kakanj, Sarajevo, Konjic, Jablanica, Mostar,  Stolac, Neum
 • More: Jadransko more
 • Ostalo: pećine, vodopadi, biodiverzitet,  bosanska arhitektura, bosanaka domaća hrana, narodna nošnja,  prirodni izvori, neobična stabla

 

KOORDINATOR

PLANINARSKE TRANSVERZALE

“PUT SREBRENIČKE POVELJE”

 dr.sc. SABID ZEKAN, dipl. inž. rud.

Add Your Heading Text Here

%d bloggers like this: