LJEKARSKI PREGLED

medical, appointment, doctor-563427.jpg

Sistematski pregled je poželjno da se obavlja periodično i zavisno od potrebe, jer u velikom procentu mogu utvrditi da li je sportista dobrog zdravstvenog stanja i da li je sposoban za bavljenje određenim sportom. Dobro izvršeni pregledi, sa ispravnim dijagnostičkim zaključkom, jednako su važni za sve sportiste i rekreativce, a posebno za juniore i početnike.

Sistematski pregled opšte zdravstvene sposobnosti mora da sadrži:

kompletni fizikalni pregled sa uzimanjem detaljne anamneze i mjerenjem arterijskog pritiska i pulsa,
elektrokardiografski pregled (EKG), kao i
laboratorijska ispitivanja koje čine kompletna krva slika i test urina.

Fizikalni pregled sa antropometrijskim mjerenjima, podrazumijeva prikupljanje niza podataka o trenutnom stanju i funkciji organa i sistema. Sve mjere i izvedene vrijednosti se upoređuju sa već utvrđenim, opšte prihvaćenim, standardima razvrstanim po starosnoj dobi, spolu, vrsti sporta i disciplini.

Laboratorijske analize mogu ukazati na zdravstveno stanje i na procjenu funkcionalne sposobnosti.

Opštu zdravstvenu sposobnost sportista mora da utvrdi nadležna zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju djelatnosti sportske medicine i u kojoj radi specijalsita sportske medicine. Sportista takmičar ne može da učestvuje na sportskim takmičenjima ako nije adekvatno pregledan od strane specijaliste sportske medicine. Zaključak i procjena sposobnosti se izvode na osnovu svih ranije navedenih komponenti sistematskog pregleda te odražavaju trenutno zdravstveno stanje i stanje funkcionalnih sposobnosti ispitanika.

Sistematski pregled
za rekreativce

Sistematski pregled
za profesionalne sportiste

Sveobuhvatne laboratorijske analize krvi i urina Sveobuhvatne laboratorijske analize krvi i urina

Opšti ljekarski pregled sa EKG-om

Opšti ljekarski pregled sa EKG-om

Ultrazvučni pregled Abdomena Spirometrija

Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled srca

%d bloggers like this: