DANI OTVORENIH VRATA

Poziv svim članovima društva, a pogotovo mlađim članovima društva.

Da bi išao na tečaj GSS-a trebaš prvo biti planinar/planinarka. Upoznajte se sa našim radom, opremom i volonterima. Gorska služba spašavanja i PD Konjuh Tuzla Vas čekaju.

Leave a Reply

%d bloggers like this: