POZIV ZA VOLONTIRANJE U PISANJU PROJEKTA

Upravni odbor PD Konjuh donio jednoglasnu odluku da naše društvo aplicira na IPA program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina sa projektom iz oblasti tracking turizma kojim bismo povezali naš kanton traking stazama sa Republikom Srpskom i Srbijom.

Pozivamo sve članove PD Konjuh koji su spremni da volonterski učestvuju u kreiranju zahtjeva za finansiranje ovog projekta da se jave na ovaj oglas.

  • Potrebno je da ste spremni bez naknade narednih 60 dana raditi minimalno jedan sat dnevno na zadacima koje biste dobivali od vođe vašeg tima, te da ste spremni raditi u timu i izvršavati zadatke na vrijeme.
  • Vještine koje je potrebno da imate, poznavanje rada na računaru, prisustvovanje zoom sastancima minimalno jednom sedmično u trajanju od 1 sat, a po potrebi i češće, znanje engleskog jezika je plus, ranije učestvovanje u kreiranju-pisanju projekata je plus.
  • Da bismo uspjeli na vrijeme i kvalitetno pripremiti projektni zadatak potrebno je da oformimo tim od minimalno 10 stručnih ljudi i to: planinare koji poznaju dobro teren SI BiH uključujući planinu Konjuh i Majevicu na potezu od naših domova prema Nacionalnom parku Drina i Tara, stručnjake iz svih oblasti koje se tiču terena, turizma, istorije, biologije, finansija, prevodioce i šire, koji imaju volju da sebe daju nesebično za ovaj cilj.

Prvi sastanak svih zainteresovanih ce se desiti u prostorijama drustva 4. Aprila Ponedjeljak u 20:00 sati.

Leave a Reply

%d bloggers like this: