POZIV ZA VOLONITRANJE NA UREĐNJU I MARKIRANJU PLANINARSKIH STAZA

Poštovani planinari,

Odobren nam je projekat za uređenje i markiranje planinarskih staza.

Najveći dio aktivnosti će se raditi na Vršanima. Hrana i prevoz će biti obezbijeđeni od projekta. Radovi će se izvoditi već od sredine juna mjeseca, pa sve do septembra. Radne grupe će sadržavati 5-8 planinara.

Pozivamo pojedince ili grupe da se prijave, uz dogovor da izaberu datum rada. Završni čin naših akcija je planiran na Buku, na Krivaji sa kolektivnim ručkom, organizovanim pohodima i slično..

Sve prijave i za više informacija nazvati na broj:

+38761562277 – Sabid Zekan

Leave a Reply

%d bloggers like this: