Izvještaj sa akcije pošumljavanja

Pošumljavanje na Konjuhu
Dana 04.11.2023.g. P.D. “Konjuh” Tuzla učestvovalo je na pošumljavanju naše planine Konjuh.
Na akciji pošumljavanja učestvovalo je 35 planinara.
Akciju smo izveli zajedno sa radnicima J.P. “Šume” TK, koje su nam i obezbjedile sadni materijal. Oko 15h završili smo pošumljavanje i krenuli prema našem planinarskom domu, gdje smo nastavili druženje.

Leave a Reply

%d bloggers like this: