IZLET NA PLANINU PERUN I POSJETA PD PERUN VAREŠ

PD „KONJUH“ Tuzla 17.-.18.12.2022.g. organizuje izlet na planinu Perun i posjetu PD „PERUN“ Vareš

 

PLAN IZLETA:

SUBOTA: 17.12.2022.g.- u 07h polazak ispred hotela tuzla

  • vožnja do Vareš Majdana,

-oko 10h polazak prema pl.domu „Javorje“ Perun. Zavisno od vremenskih uslova na dom bi trebali stići oko 13h. Staza nije tehnički zahtjevna, ali je potrebna odgovarajuča kondiciona pripremljenost. Po dolasku u pl.dom smještamo se kraća pauza.

Oko 14h i 30min krećemo prema vrhu „Karasovina “ 1472 m n/v. Na vrhu kraća pauza, fotografisanje i polazak nazad u pl.dom. U večernjim satima druženje sa domačinima.

 

NEDELJA:18.12.2022.g. – U 08h polazak prema Kraljevskom gradu Bobovcu.

Tura: Pl.dom „Javorje“- Goruško-Prislon-Mijakovići -Bobovac

Oko 11h dolazak na Bobovac i obilazak Kraljevskog grada

U 11h i 30 min polazak prema Kraljevoj Sutjesci

TURA: Bobovac-kanjon rijeke Bukovice-Kraljeva Sutjeska-hodanje oko 2,5 h

Oko 14h dolazak u Kraljevu sutjesku – obilazak znamenitosti mjesta.

Polazak za Tuzlu u 15h

Za ovaj izlet potrebna je standardna planinarska oprema prilagodjena vremenskim prilikama(snijeg). Na hodanje je potrebno ponijeti minimalno 1-1,5l vode. Hrana je iz ruksaka ili u domu u dogovoru sa domarom.

 

Cijena izleta 50km .

U cijenu uračunat; prevoz Tuzla-Vareš-Bobovac-Kraljeva sutjeska-Tuzla

Spavanje u višekrevetnim sobama u pl. domu

 

Važna napomena:

Odazivom na izlet, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove za sigurno sudjelovanje na istom, da prihvaća ovaj program, da izletu pristupa na ličnu odgovornost, te da će se u skladu sa planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa Vodiča.

Organizator zadržava pravo izmjene programa izleta u slučaju nepredviđenih okolnosti na terenu.

 

Sve informacije kod vođe izleta Dragan Markelić tel: 061-731-625

Leave a Reply

%d bloggers like this: