1. Mart na Vršanima

Prema planu i programu P.D.”Konjuh” Tuzla 01.03.2024 (petak) planirana je šetnja do Vršana i P.K.”Djed Stjepan” kako bi se obilježio Dan nezavisnosti BiH.

Plan i program:

Vrijeme i mjesto okupljanja učesnika je u 08:30h kod kralja Tvrka I Kotromanića (gradski park).

Kratko obraćanje vodiča i upoznavanje učesnika sa rutom kojom će se grupa kretati ka Vršanima.

Po dolasku u P.K.”Djed Stjepan” druženje ili po ličnom nahođenju nastavak šetnje.

Napomena: 

Hrana i piće iz vlastitog ruksaka. Tokom uspona potrebno je imati minimalno 1,5 litar vode ili toplog napitka (čaj).

Odjeću i obuću prilagoditi vremenskim uslovima.

Odazivom na turu, svaki pojedinac potvrđuje da ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove za sigurno sudjelovanje u istoj, da prihvata ovaj program, da na turu ide na ličnu odgovornost, te da će se u skladu s planinarskom etikom pridržavati plana izleta, odluka i uputa vodiča. U zavisnosti od vremenskih uslova ili eventualno drugih situacija, organizator zadržava pravo izmjene rute, vrijeme povratka i dr.

IZVOD IZ KODEKSA PLANINARSKE ETIKE

– Realno procijenite svoje mogućnosti i ne krećite na planinarske izlete koje su za Vas zahtjevni.
– Nikada se ne izdvajajte iz grupe, a da prethodno ne obavijestite nekoga.
– Ne ostavljajte smeće u prirodi, ponesite ga sa sobom i u povratku bacite u kontejner.
– Budite strpljivi, ne izazivajte konflikte i njegujte duh solidarnosti i saradnje.
– Slijedite instrukcije organizatora i vodiča. Trudite se da pratite tempo grupe i da se pridržavate planiranih pauza.

ODLAZAK U PLANINE BEZ DOBRE FIZIČKE KONDICIJE IZRAZ JE NEODGOVORNOG ODNOSA PREMA CIJELOJ GRUPI KOJU NEDOVOLJNO PRIPREMLJENI PLANINAR ZADRŽAVA I SPRIJEČAVA DA NA VRIJEME IZVRŠI SVOJ ZADATAK.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: