MARŠ MIRA 2022

Naše društvo i ove godine organizuje odlazak na Marš mira Nezuk Potočari. Pozivamo članove/ce društva da se prijave.  Prijave će biti otvorene do 21.06.2022. Prijave i sve informacije možete dobiti na broj :061/944-452 Koprić Sejfudin zaduženom za organizaciju.